Trang chủ » Quyền lợi thành viên
Quyền lợi giữa các thành viên
Thông tin Thành viên thường (Free) Thành viên VIP1 Thành viên VIP2 Thành viên VIP3 / SALON
Đối tượng Cá nhân có nhu cầu bán 1 xe Cá nhân là môi giới có số lượng xe bán ít Cá nhân là môi giới có nhu cầu bán nhiều xe Công ty/ Salon có nhu cầu bán nhiều xe và quảng bá thương hiệu
Số lượng tin đăng tối đa tại 1 thời điểm 1 tin miễn phí đầu tiên 5 tin 10 tin 20 tin
Tin đăng mua qua SMS Có thể đăng thêm 3 tin bán xe mua qua SMS tại 1 thời điểm Có thể đăng thêm 3 tin bán xe mua qua SMS tại 1 thời điểm Có thể đăng thêm 3 tin bán xe mua qua SMS tại 1 thời điểm Có thể đăng thêm 3 tin bán xe mua qua SMS tại 1 thời điểm
Số lần Up / làm mới tin được cấp 3 ngày cấp 1 lần Up 1 ngày cấp 3 lần Up 1 ngày cấp 6 lần Up 1 ngày cấp 9 lần Up
Cơ chế Up / làm mới tin tự động Không có
Tin phải qua kiểm duyệt trước khi đăng Phải kiểm duyệt Phải kiểm duyệt Đăng ngay ( kiểm duyệt sau) Đăng ngay lên gian hàng( kiểm duyệt sau)
Có thể thay đổi thông tin liên hệ ( ĐT,tên, địa chỉ) theo từng tin đăng Không có Không
Có website riêng trên bonbanh Không có Không có Không có Có website riêng trên bonbanh.com
Chi phí Miễn phí 200,000 đ/ 1 tháng
(đăng ký 3 tháng)
360,000 VND/ 1 tháng
(đăng ký tối thiểu 3 tháng)
600,000 VND / 1 tháng
(đăng ký tối thiểu 3 tháng)
+ 200,000 VND phí khởi tạo gian hàng
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP
Khuyễn mãi:
  • Đăng ký 3 tháng giảm 20%
  • Đăng ký 6 tháng giảm 25%
  • Đăng ký 1 năm giảm 30%
Ghi chú:
Tin đăng bán xe của tất cả các thành viên trong Bonbanh là bình đẳng như nhau. Bonbanh sẽ không ưu tiên tin đăng cho 1 thành viên cụ thể nào cả. Thứ tự ưu tiên trong kết quả tìm kiếm tin bán xe được dựa trên nội dung của tin bán xe( Các tin bán xe có đầy đủ thông tin và có ảnh thật sẽ ưu tiên hơn các tin bán xe có ít thông tin và không có ảnh ) và thời gian đăng tin hay làm mới tin (Up tin) ( các tin mới đăng / làm mới tin sẽ xuất hiện trước các tin đăng cũ hơn) . Tất cả các thành viên trong Bonbanh đều phải tuân theo quy định đăng tinquy định Up tin